Myken Vel

mykenfyr_logo

Myken Vel er en forening, hvis»formål er å fremme medlemmenes felles interesser i Myken og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, samt beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen skal arbeide for og bidra til utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn med helårs bosetting.»

Myken Vel er engasjert i mange tiltak som gjør Myken til et attraktivt sted å være:

 • Årvise arrangementer, som påskelunsj og sommerbasar
 • Drift av forsamlingshuset, som er møteplass for de spesielle anledninger
 • Utleie av overnattingssted for besøkende
 • Tilrettelegging av tilbud for besøkende ved den kommunale gjestebrygga
 • Bidrag til drift av butikken Myken Handel SA (Samvirkeforetak)
 • Utbedring/asfaltering av vei (pågående prosjekt)

Styret i Myken Vel består i 2016 av:

 • Magnus Mathisen (leder)
 • Vera Øverås
 • Karin Eriksen
 • Hafsteinn Asgeirsson
 • Trygve Lunheim