Veiprosjektet


Det er om lag 40 år siden kommunen asfalterte veien på Myken. I dag er veistandarden av en slik kvalitet at det trenges sårt en renovering. Enkelte parti, som bakken ned til kaia, er direkte farlig for kjøring med truck og varetransport.

De to siste årsmøtene i Myken Vel har pålagt styret å jobbe for å få asfaltert veien på nytt. Siden det er en kommunal vei, er det kommunes oppgave å vedlikeholde veien, noe som er forsømt gjennom mange år. I samtaler med ordfører og rådmann, foreslo Myken Vel et spleiselag med kommunen. Dette siden vi så at det var den eneste måten å få kommunale midler på. Etter negativ innstilling fra rådmannen, valgte likevel et enstemmig kommunestyre å bevilge inntil 500.000 til asfaltering av veien på Myken.

Myken Vel har startet kronerulling blant huseierne på Myken og andre med tilknytning til stedet, men vi har behov for ytterligere sponsorer for å komme i land med resten av finansieringen av veien. Veien som skal oppgraderes er 650 m lang, med en pris på 1700,- pr meter vei. Med kommunens bidrag og avsatte midler har vi kommet 394 meter på vei, men vi mangler fortsatt 256 m!

Om du ønsker å bidra, ta kontakt med styrets leder Magnus Mathisen (Mailadresse: magnusmathisen49@gmail.com)

Brev fra Myken Vel til husstandene på Myken: